Ochrona firm to nie ekstrawagancja, dlatego zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu i relacji z kontrahentami.

Bez odpowiednich zabezpieczeń możesz stracić pieniądze, renomę, zaufanie klientów.

Problem ochrony ważnych danych to problem zdecydowanej większości instytucji. Posiadają one dane osobowe, informacje o pracownikach, projektach, klientach. Przetwarzają dane finansowe, które zdecydowanie nie powinny trafić w niepowołane ręce. Czy w Twojej firmie są one odpowiednio chronione?
W zakresie bezpieczeństwa biznesu zaproponuję Państwu dopasowaną do potrzeb ofertę, która pozwoli zminimalizować ryzyko powstawania wszelkich zagrożeń wewnątrz firmy. Odpowiedni poziom ochrony wewnętrznych zasobów jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. Ryzyko utraty majątku wynikające z wszelkiego rodzaju wymuszeń, sabotażu czy wycieku informacji z firmy jest tym większe im mniejsza świadomość istnienia takich zagrożeń wśród kadry zarządzającej i właścicieli. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, odpowiednio przeprowadzonemu audytowi bezpieczeństwa oferuję ochronę tajemnic Państwa firmy w sposób profesjonalny z zachowaniem wszelkiej wymaganej przy tego rodzaju działaniach dyskrecji.

W ramach ochrony firmy świadczę następujące usługi:

 • wykrywanie, monitorowanie i zwalczanie, przy użyciu zgodnych z prawem metod, działalności skierowanej przeciwko przedsiębiorstwu i jego kadrze, w tym wywiadu gospodarczego realizowanego przez komórki wewnętrzne podmiotów konkurencyjnych lub zleconego detektywom, szpiegostwa przemysłowego, działalność grup przestępczych, itp.
 • ukrycie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • ukrycie informacji o pracownikach przedsiębiorstwa / kadry zarządzającej
 • monitoring pracowników, którzy odchodzą z firmy, pod kątem ewentualnego ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa
 • współpraca podczas wykonywania planów zabezpieczenia fizycznego oraz teleinformatycznego przedsiębiorstwa
 • towarzyszenie kadrze kierowniczej, członkom zarządu podczas delegacji, w tym sprawdzanie pomieszczeń pod kątem podsłuchów, zabezpieczenie danych i dokumentów
 • testy penetracyjne firmy – szukanie słabych punktów
 • audyty bezpieczeństwa
 • szkolenia pracowników w kwestii bezpieczeństwa informacyjnego
 • tworzenie i aktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa
 • udział przy tworzeniu procedur kadrowych
 • zbieranie dowodów na przestępstwa popełnione przez pracowników czy też kontrahentów
 • przeciwdziałanie kradzieżom i oszustwom w firmie.

Sprawdź inne usługi: LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW, WYWIAD GOSPODARCZY, WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI, WYKRYWANIE PODSŁUCHU, SPRAWY ROZWODOWE

Zapraszam do kontaktu. Pierwsze spotkanie lub porada telefoniczna – GRATIS.