Sprawy rozwodowe to głównie obserwacja i zapis poczynań osób, także przy użyciu nowoczesnych urządzeń elektronicznych, w celu zebrania materiału dowodowego na potrzeby sprawy rozwodowej lub po prostu dla sprawdzenia lojalności partnera.

W zakresie działań detektywistycznych sprawy rozwodowe mogą obejmować także konieczne ustalenia prawne i administracyjne, w tym: ustalenie i kontrola miejsca zameldowania i pobytu osoby, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, status majątkowy, itp.

Jeżeli przyczyną ewentualnego rozwodu jest zdrada małżeńska, podejmuję działania w celu ustalenia danych personalnych i miejsca pobytu kochanka, kochanki.

Zebrane w trakcie prowadzenia sprawy rozwodowej informacje przekazuję w postaci raportów pisemnych wraz z materiałami medialnymi i innymi dowodami zleceniodawcy, tak aby mogły być wykorzystane przed sądem w sprawach o rozwód.

Zdrada małżeńska, będąca najczęściej spotykaną przyczyną rozwodów, to niezwykle delikatny temat, zarówno ze względów prawnych, jak i psychologiczno-obyczajowych. Gwarantuję pełną dyskrecję i dojrzałość osobistą w trakcie prowadzonych działań.

Kiedy warto podjąć kroki, by zdradę udowodnić? Przede wszystkim, jeśli nie jest się absolutnie pewnym, ale odczuwa się głęboki niepokój wynikający z zachowania partnera. Jeśli te zachowania wzbudzają Twój niepokój, koniecznie zwróć się do mnie o pomoc:

 • nie wiadomo gdzie i z kim partner przebywa
 • późno wraca z pracy
 • często wyjeżdża w podróże służbowe
 • pilnuje, blokuje, zabiera ze sobą wszędzie swój telefon
 • kasuje rozmowy telefoniczne i SMSy w telefonie
 • bardziej niż zwykle dba o zabezpieczenie dostępu do komputera, tableta, telefonu
 • wylogowuje się lub kasuje wiadomości z poczty elektronicznej i portali społecznościowych
 • w czasie rozmowy telefonicznej wychodzi z pomieszczenia, w którym jesteś
 • bardziej dba o swój wygląd niż zwykle
 • śpi poza wspólną sypialnią
 • zmniejsza się częstotliwości kontaktów seksualnych
 • lub nagle zwiększa częstotliwości kontaktów seksualnych w celu zachowania pozorów
 • mniej interesuje się Twoją osobą i wykazuje obojętność
 • wykazuje niechęć do wspólnego spędzania czasu i izoluje się.

Udowodnienie niewierności jest bardzo ważne w sytuacji, gdy ma ono być podstawą do rozwodu, zwłaszcza z orzeczeniem o winie zdradzającego małżonka.

Sprawdź inne usługi: OCHRONA FIRM, LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW, WYWIAD GOSPODARCZY, WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI, WYKRYWANIE PODSŁUCHU

Zapraszam do kontaktu. Pierwsze spotkanie lub porada telefoniczna – GRATIS.