Wywiad gospodarczy – czy to potrzebne?

Majątek, zdolności płatnicze oraz wiarygodność gospodarcza firm i osób w dzisiejszym, brutalnym, świecie biznesu to często najcenniejsze informacje mogące decydować o funkcjonowaniu i istnieniu każdej firmy.

Wywiad gospodarczy ma zastosowanie w trakcie codziennego działania firmy jak i przed podejmowaniem różnorakich decyzji, często o wielkim wkładzie finansowym. Dzisiaj, każda firma powinna mieć rzetelnie sprawdzone informacje o konkurencji, kontrahentach czy kluczowych pracownikach. Bez tej elementarnej wiedzy, każda decyzja gospodarcza może być zagrożona.

Kto może być podmiotem działań realizowanych przez wywiadownie gospodarcze?

Podmiotem rozpoznania wywiadu gospodarczego mogą być wszystkie osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą lub zarządzające cudzym przedsiębiorstwem. Najczęściej jednak weryfikacji podlegają spółki kapitałowe, a także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub pozostający wspólnikami spółek cywilnych i innych spółek prawa handlowego.

Takie niebezpieczeństwa pojawiają się podczas, np:

  • Podpisywaniu umów handlowych
  • Zatrudnianiu pracowników
  • Zleceniu wykonania dzieła
  • Podejmowaniu współpracy gospodarczej
  • Określaniu formy płatności
  • Bezprawnego wykorzystywaniu nazw handlowych i znaków towarowych
  • Nieuczciwej konkurencji
  • Bezprawnego ujawniania tajemnic handlowych

Zbieram i analizuję materiały o przyszłych i aktualnych kontrahentach. Ujawniam co ukrywają, gdzie przedstawiają nieprawdę. Wskazuję potencjalne zagrożenia dla interesów klienta.

Przyjmuję zlecenia na zasadzie jednorazowego zadania oraz podejmuję współpracę przewidzianą na dłuższe okresy.

Sprawdź inne usługi: OCHRONA FIRM, LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW, WYKRYWANIE PODSŁUCHU, WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI, SPRAWY ROZWODOWE

Zapraszam do kontaktu. Pierwsze spotkanie lub porada telefoniczna – GRATIS.